BHV Beveiliging & Security

Op het moment dat er iets ernstigs gebeurt en je moet dan bedenken wat je hebt geleerd, dan heb je de strijd al verloren. Soms moet je durven optreden zonder erbij na te denken, omdat jij het verschil kunt zijn tussen leven en dood. Bij een calamiteit of ongeval is alert reageren cruciaal: die eerste paar minuten tellen.

Dat is ook de reden dat wij werken met instructeurs uit de praktijk: artsen, verpleegkundigen (BIG-geregistreerd) en brandweerlieden. Ervaren professionals die realistische situaties en ervaringen van en met de cursisten doorlopen en oefenen.

paying it

R

Maar hoe werkt nou een ontruiming?

R

Hoe herken je een hartstilstand? En wanneer begin je een reanimatie?

R

Kun je wat doen bij een aanslag? En wat dan?

Inhoud training

Verlenen van eerste hulp (ELH)

In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:

R

Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.

R

Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED.

R

Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, shock, botbreuken, ontwrichtingen, kneuzingen, verstuikingen, luchtwegblokkades en oogletsels.

Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (BCO)

In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:

R

Beperking en bestrijding van een beginnende brand. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. De cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. De onderdelen zijn: branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blustoestellen, elektriciteitskasten en gevaarlijke stoffen.

R

Communicatie. De samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats?

R

Ontruiming. Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?

Prijzen

BHV basis

In één dag

€ 199,50 p.p.

BHV herhaling

In één dag

€ 179,50 p.p.

Accreditatie

door ons geregeld

€ 30,- p.p

BHV op lokatie in één dag – Prijs op aanvraag

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

BHV Limburg-Weert

Limburg- Weert

BHV training Groniningen

Groningen-Bedum

BHV Wormer

Wormer

BHV Weesp

Weesp- Autorijschool Voogt

BHV Weesp

Weesp- FC Weesp

BHV training Groningen

Groningen-Bedum

BHV Amsterdam

Amsterdam

Reanimatie & AED

Overige trainingen